1. Điều kiện áp dụng chính sách trả hàng và hoàn tiền

     Chính sách trả hàng và hoàn tiền Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, cửa hàng Nguyên Thảo đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn cửa hàng Nguyên Thảo Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ sau:

BẢNG QUY ĐINH CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

NGÀNH HÀNG KỂ TỪ KHI STORENGUYENTHAO.COM
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG
SẢN PHẨM LỖI
(do nhà cung cấp)
SẢN PHẨM KHÔNG LỖI (*) SẢN PHẨM LỖI
DO NGƯỜI SỬ DỤNG
Đối với các ngành hàng:
Điện Tử: Điện Thoại – Máy Tính Bảng, Điện Lạnh, Tivi, Máy ảnh – Máy quay phim, Laptop
7 ngày đầu tiên Đổi mới
Trả không thu phí
Không hỗ trợ đổi/trả
Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp
8 – 30 ngày Bảo hành
30 ngày trở đi Bảo hành
Điện gia dụng
Phụ kiện, linh kiện điện tử.
7 ngày đầu tiên Đổi mới
Trả không thu phí
Trả không thu phí
Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định của nhà cung cấp
8 – 30 ngày Bảo hành
30 ngày trở đi Bảo hành Không hỗ trợ đổi/trả
Xe máy, Xe máy điện Chỉ áp dụng bảo hành, không áp dụng đổi trả
Đối với các ngành hàng còn lại
30 ngày đầu tiên
Đổi mới
Trả không thu phí
Trả không thu phí
Không hỗ trợ đổi trả
30 ngày trở đi Không hỗ trợ đổi trả

 2. Điều kiện trả hàng

      Người mua đồng ý rằng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua đã chọn;
  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  • Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Cửa hàng Nguyên Thảo sẽ cần Người bán xác nhận lại những thoả thuận này).

      Cửa hàng luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của của cửa hàng.

3. Không thay đổi ý định mua hàng:

      Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

4. Quyền lợi của Người bán:

      Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Cửa hàng Nguyên Thảo sẽ thông báo cho Người bán qua văn bản (thông báo trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại). Người bán cần phải gửi phản hồi theo hướng dẫn của cửa hàng Nguyên Thảo trong thời gian quy định. Sau thời gian đó, nếu cửa hàng Nguyên Thảo không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, cửa hàng Nguyên Thảo hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của Người mua, và tự động hoàn tiền cho Người mua sau khi nhận được bằng chứng về việc Người mua đã hoàn tất hoàn trả hàng cho Người bán. Cửa hàng Nguyên Thảo luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

5. Tình trạng của hàng trả lại:

      Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. cửa hàng Nguyên Thảo khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

6. Chi phí trả hàng

      Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại. Với hàng của cửa hàng Nguyên Thảo, Người mua sẽ không phải trả phí trả hàng. Với hàng không thuộc cửa hàng Nguyên Thảo, Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng (trừ trường hợp đã thỏa thuận với Người bán trong mục Chat trên Cửa hàng Nguyên Thảo). 

7. Hoàn tiền cho Hàng trả lại: 

      Cửa hàng Nguyên Thảo sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Cửa hàng Nguyên Thảo sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước. Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của Người bán, vui lòng bấm vào. 

      Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người mua đã đăng ký với cửa hàng Nguyên Thảo.

8. Liên lạc giữa người bán và người mua

      Cửa hàng Nguyên Thảo khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. Cửa hàng Nguyên Thảo sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy Người mua nên chủ động liên hệ với Người bán khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

      Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.
      Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Cửa hàng Nguyên Thảo về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Cửa hàng Nguyên Thảo mà Cửa hàng Nguyên Thảo cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Cửa hàng Nguyên Thảo đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của Cửa hàng Nguyên Thảo Đảm Bảo, Cửa hàng Nguyên Thảo có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Cửa hàng Nguyên Thảo Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng Cửa hàng Nguyên Thảo không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

      Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Cửa hàng Nguyên Thảo không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Cửa hàng Nguyên Thảo theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.